Selecteer een pagina

God's Inheritance

Support

God's Inheritance

Support

Support God’s Inheritance

Support de stichting

Stichting God’s Inheritance is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn hierdoor belastingaftrekbaar in Nederland. Zou je biddend willen overwegen de stichting financieel te steunen? Giften kunnen worden overgemaakt naar:

  • Naam stichting: God’s Inheritance
  • Bankrekening nr: NL52 RABO 0300 8768 23
  • Plaats: Harderwijk
  • Of doneer met paypal/creditcard, of met Givt:


Betaal je in een ander land belasting? Ga dan naar de engelstalige pagina voor meer mogelijkheden.

De stichting werft continu middelen voor dekking van operationele kosten. Dit zijn onder andere: reis- en verblijfkosten voor huisbezoeken en conferenties, huur voor counsellingruimte, en publicatiekosten.

|

Luc 6:38: Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld.

|

2 Cor 9:7: Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.

|

2 Cor 9:10: God, die zaad geeft om te zaaien (…), zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.