Selecteer een pagina

God's Inheritance

De Rijkheid Van Zijn Glorie

God's Inheritance

De Rijkheid Van Zijn Glorie

Bediening God’s Inheritance. Bediening God’s Inheritance. Bediening God’s Inheritance. Bediening God’s Inheritance. Bediening God’s Inheritance.

Hemelse dromen en visitaties

In 2007, na jaren met een lauw geloofsleven, verraste God mij met een hemelse visitatie. In dit bijzondere moment nodigde Hij mij uit om hem met heel mijn hart na te jagen en zijn nabijheid te zoeken. Dus dit deed ik. Maar ik had nooit gedacht hoe dicht God tot mij zou naderen als zijn reactie. In de jaren die volgden stortte Hij dromen en visioenen uit in mijn leven. Eerst begreep ik niet waar dit allemaal over ging. Maar al snel liet God mij zien dat dit een van zijn manieren was om mij te ontmoeten in relatie met hem. En dat er zoveel was dat Hij aan mij wilde openbaren.

Genezing vanuit openbaring

Ondertussen worstelde ik enorm met de strijd in mijn gezin. Onze twee jongens hadden voortdurend ruzie als gevolg van autisme. In 2010 escaleerde de situatie en besloten mijn vrouw en ik tot uithuisplaatsing van de jongens bij een psychiatrische kliniek. Na anderhalf jaar van observatie en behandeling hadden de specialisten maar één conclusie: permanente uithuisplaatsing was de beste oplossing. Maar wij hadden geloof dat God ons wilde herstellen. Als gevolg hiervan opende er een deur voor mij om ontslag te nemen als manager bij een bank en zorgverlener te worden van onze jongens. Daarna begon God in dromen en visioenen sleutels voor gebed te openbaren voor ons gezin. En in 2014, nadat we deze sleutels in gebed hadden toegepast, genas God onze beide jongens van autisme.

Bediening God’s Inheritance

God liet mij zien dat ik een erfenis in hem had en een roeping om genezing te brengen met zijn woorden van openbaring. Wij ontvangen onze erfenis in onze wandel met God wanneer wij het licht van zijn aangezicht zoeken. En Hij geeft ons onze erfenis in overeenstemming met onze roeping. Tot eer van zijn Glorie. Dus nadat onze jongens genezing hadden ontvangen, vroeg God mij om ook anderen te bedienen. Om anderen te helpen bij het vinden van herstel in hun leven en bij het beter begrijpen van hun erfenis in God.

Jeroen Doorn

|

Efeziers 1:13-14: In hem (Jezus) hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich verworven heeft verlost worden, tot eer van Gods grootheid.

|

Efeziers 1:18-19: Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij (Jezus) u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen (als erfenis) zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.

|

Efeziers 4:7-8: Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er: Toen hij opsteeg naar omhoog, (…) schonk hij gaven aan de mensen. Efeziers 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.